Swedish Traditional Events
Swedish Traditional Events är ett företag som aktivt jobbar med att bevara våra svenska traditioner och levandegöra dem i nationella och internationella sammanhang.

Vi på Swedish Traditional Events har arbetat fram en levande "bild av Sverige". Genom olika Sverigepaket kan vi presentera olika kultur & traditionsupplevelser, så som matupplevelser, sångframträdanden, intressanta föreläsningar och mycket annat som ryms under "vad som gör sverige svenskt". Genom att anlita oss ger vi företag, organisationer och offentlig sektor ett levande bild/upplevelse av Svenska traditioner.
 
Vår verksamhet inom traditionsupplevelser präglas av kvalitet, inlevelse, elegans och charm. Dessa värdeord är genomgående i såväl rekrytering av personalen som genomförandet av eventen.

För att möta dessa önskemål har vi kopplat till oss ett antal personer som har jobbat inom denna verksamhet under flera år. Bland annat tjejer som uppträtt med Stockholms- och Göteborgs lucia i såväl Sverige och Europa, duktiga solister och många intressanta föredragshållare. Genom oss kan man på ett levande sätt få en bild/upplevelse av Svenska traditioner.

Affärsidé
Swedish Traditional Events erbjuder nationella och internationella företag och organisationer en levande traditionsupplevelse